Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย

Gods Quiz Season2 - บรรยายไทย

Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย

ฮาน จินวู ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะน้อยที่สามารถสอบเข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ KAIST
(Korea Advanced Institute of Science and Technology) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้เมื่อตอนอายุสิบขวบ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเรียนคณะ
แพทยศาสตร์จนจบและได้เป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ต่อจากนั้น
ได้ผันตัวเองมาเป็นแพทย์นิติเวชด้วยปัญหาสุขภาพ เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม
ผู้เชี่ยวชาญในการสืบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตจากเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือ
เหตุการณ์ที่ลึกลับ เมื่อแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่นี้ เขายังติดขัดอยู่บ้างแต่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากคัง คยองฮี นักสืบสาวผู้ซึ่งมีทักษะและความสามารถในการต่อสู้ที่เป็นเสิศ
อีกทั้งยังเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมเป็นเยี่ยมอีกด้วย

Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Gods Quiz Season2 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย