My Mister – บรรยายไทย

My Mister - บรรยายไทย

My Mister – บรรยายไทย

เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุ 40 ปี (อีซอนคยุน) กับผู้หญิงคนหนึ่งในวัย 20 ปี ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตที่ต่างกัน ทั้งคู่ได้มาเจอกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน อีจีอัน (รับบทโดย IU) หญิงสาวที่ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งและมีหนี้สินท่วมตัว

My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
My Mister – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย