Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย

Hyde Jekyll Me - บรรยายไทย

Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย

เรื่องย่อ
หญิงคนหนึ่งจะรักสามเส้ากับผู้ชายคนเดียวอย่างไร จางนารา (ฮันจิมิน) พบว่าตัวเธอต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้
จางนาราทำงานเป็นเจ้าของและนักแสดงของคณะละครสัตว์วอนเดอร์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่
คูซอจิน (ฮยอนบิน) เป็นทายาทแชโบลรุ่นที่ 3 ที่เป็นซีอีโอของวอนเดอร์แลนด์ เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรง
ซอจินมีอาการหลายบุคลิก ที่มีด้านหนึ่งอ่อนหวานและใจดีต่อคนอื่น ขณะที่อีกด้านหนึ่งเย็นชาและใจร้าย
เมื่อซอจินพยายามไล่คณะละครสัตว์ออกจากวอนเดอร์แลนด์ จางนาราที่พยายามต่อสู้เพื่อให้คณะละครสัตว์อยู่ต่อ
เกิดตกหลุมรักกับทั้งซอจินผู้ใจร้ายและซอจินผู้อ่อนหวาน แต่ความสัมพันธ์แปบลกประหลาดอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือ“Hyde Jekyll, I” เป็นละครเกาหลีที่กำกับโดย โจยองกวัง (Viki Channel) เรื่องราวจะเป็นอย่างไร

Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Hyde Jekyll Me – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ หนังออนไลน์ tv series club