บาคาร่า

Who Are You School – บรรยายไทย

Who Are You School - บรรยายไทย

Who Are You School – บรรยายไทย

ละครที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนในยุคสมัยใหม่ อีอึนบี(คิมโซฮยอน)หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุและต้องพบว่าตัวเองจำอะไรไม่ได้เลย และกลับไปที่โรงเรียนมัธยมเซกัง โรงเรียนหรูในกังนัม ด้วยหวังว่าจะรื้อฟื้นความทรงจำ อึนบีจะรื้อฟื้นความทรงจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ และนั่นก็ทำให้เธอพบกับความลับของโรงเรียนด้วยเช่นกัน

Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 จบ - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Who Are You School – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย