Longing Heart – บรรยายไทย

Longing Heart - บรรยายไทย

Longing Heart – บรรยายไทย

คังชินอู (อีจองชิน) เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่ดูดี เขายังไม่ลืมความรักครั้งแรกของเขากับ ฮันจีซู (อียอลอึม) เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เขาได้เดินทางกลับไปในอดีตตอนที่เขายังเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ที่นั่นเขาได้พบกับตัวเองที่อายุน้อย (ซอจีฮุน) เขาจึงเริ่มเปลี่ยนอดีตเพื่อทำให้ความรักของเขากับจีซูเริ่มเป็นจริง

Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Longing Heart – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย