ซีรีย์เกาหลี

Money Flower – บรรยายไทย

Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 24 (ตอนจบ)
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Money Flower - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Money Flower - บรรยายไทย

Money Flower – บรรยายไทย

คังพิลจู เติบโตขึ้นมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่ตอนนี้เขาได้ทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการของทีมกฎหมายที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาได้รับการยอมรับจากหน่วยสืบราชการลับเนื่องจากผลงานที่เป็นแบบอย่างของเขา จึงทำให้คนรอบๆ ตัวที่ทำงานต่างก็อิจฉาเขา

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button