Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย

Late Night Restaurant - ร้านอาหารเที่ยงคืน - บรรยายไทย

Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย

ร้านอาหารในตรอกลึกแห่งหนึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเข้าทุกวัน ร้านนี้ไม่มีเมนูให้สั่งอาหาร แต่ชายเจ้าของร้าน(คิม ซอง วู) ผู้ทำหน้าที่เชพและทุกอย่างในร้านจะถามเหล่าลูกค้าว่าอยากกินอะไร จากนั้นก็จะหยิบนั่นจับนี่มาสร้างสรรค์เมนูพิเศษเพื่อแต่ละคนโดยเฉพาะ อาหาร ชีวิตการงานชีวิตส่วนตัว และความสัมพันธ์ของเหล่าลูกค้าในร้าน นำมาซึ่งเรื่องราวชวนติดตามในซีรีส์ขนาดสั้น Late Night Restaurant ร้านอาหารเที่ยงคืน

Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 จบ - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Late Night Restaurant – ร้านอาหารเที่ยงคืน – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย