บาคาร่า

Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง

Grace Under Fire - ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง

Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง

เรื่องราวของหวงเฟยหง ยังสร้างออกมาได้ไม่รู้จบ
เวอร์ชั่นนี้ หวงเฟยหง (เดวิดเจียง) ได้พบรักกับภรรยาคนที่สี่ซึ่งอายุน้อยกว่าถึง 40 ปี แสดงโดยหลิวเสียน

ระหว่างนั้น เขาได้พบหวงซ่งเจ๋อ ซึ่งเป็นบุตรชายของคู่ต่อสู้เก่า มาล้างแค้นแทนพ่อ
และลงเอยด้วยการกลายเป็นศิษย์ของเขา
ส่วนหม่ากั๊วะหมิง ลูกศิษย์เขากลับแหกคอก ไปเป็นสายลับญี่ปุ่น
สุดท้ายหลังจากหวงเฟยหงจากไป เพลงมวยของเขาก็ได้รับการสืบทอดโดยภรรยาต่างวัยคนนี้นี่เอง

Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Grace Under Fire – ยอดปรมาจารย์หวงเฟยหง – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย