บาคาร่า

Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง

Ming Dynasty Anchashi - ปริศนาราชวงศ์หมิง

Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง

ช่วงรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ในเขตพื้นที่เจียงหนานล้วนแต่เต็มไปด้วยอาชญากรรม มีขุนนางเกี่ยวข้องในการทุจริตและก่อกรรมทำชั่วมากมาย ชาวบ้านต่างหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูก ดังนั้นจักรพรรดิหย่งเล่อจึงได้ส่งทูตพิเศษโจวซิน เข้าไปสืบสวนคดีและไขความลึกลับที่เกิดขึ้น ที่ถูกละเลยจากขุนนางท้องที่ โจวซินได้ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของเขาไขคดีได้มากมาย จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเขตเจียงหนาน อย่างไรก็ตาม ความสงสัยของโจวซินก็เข้าไปเกี่ยวพันกับขุนนางที่ได้รับการสนับสนุนขององค์ จักรพรรดิหย่งเล่อเข้า ทำให้โจวซินได้เผชิญกับความหายนะ ติดตามได้ใน Ming Dynasty Anchashi ปริศนาราชวงศ์หมิง

Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 35 จบ - ไฟล์เสีย
Ming Dynasty Anchashi – ปริศนาราชวงศ์หมิง – ตอนที่ 35 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย