ซีรีย์เกาหลี

All about My Mom – บรรยายไทย

All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 53
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 54 จบ
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 52
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 51
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 50
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
All about My Mom - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
All about My Mom - บรรยายไทย

All about My Mom – บรรยายไทย

ซีรีย์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวที่มักมีเรื่องไม่เข้าใจและขัดแย้งกันตลอดเวลา ลีจินเอ (Eugene Kim) หญิงสาวที่ทั้งรักและเกลียดแม่ตัวเอง ส่วนแม่ของลีจินเอ อิมซันอ๊ก (Go Doo Shim) เธอต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อให้เป็นไทจากครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเธอหรือก็คือยายของจินเอ ต่อมาจินเอตกหลุมรัก คังฮอนแจ (Lee Sang Woo) และได้ตกลงแต่งงานกับเขา แต่เธอก็เข้ากับแม่สามีไม่ได้ ทำให้เธอเข้าใจแม่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าการประคับประคองครอบครัวที่ไม่ถูกกันนั้นมันยากเพียงใด เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามชม ซีรีย์เกาหลี All My Mom

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button