ซีรีย์เกาหลี

Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย

Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 24 จบ
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย

Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย

ซีรี่ย์ที่มีเค้าโครงมาจากชีวิตจริงของ Jang Yeong Sil (Song Il Gook) เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค และนักประดิษฐ์ ในสมัยโชซอน Jang Yeong Sil เกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวชนชั้นต่ำ แต่พระเจ้าเซจง (Kim Sang Kyung) ทรงทอดพระเนตรเห็นความสามารถของเขา จึงมีรับสั่งให้นำเขาเข้ามาในพระราชวัง พระเจ้าเซจงพระราชทานโอกาศให้เขาได้แสดงความสามารถของเขา เขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ แท่นพิมพ์เหล็ก และนาฬิกาน้ำ ติดตามได้ในซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button