Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย

Jang Yeong Sil - จางยองชิล - บรรยายไทย

Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย

ซีรี่ย์ที่มีเค้าโครงมาจากชีวิตจริงของ Jang Yeong Sil (Song Il Gook) เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค และนักประดิษฐ์ ในสมัยโชซอน Jang Yeong Sil เกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวชนชั้นต่ำ แต่พระเจ้าเซจง (Kim Sang Kyung) ทรงทอดพระเนตรเห็นความสามารถของเขา จึงมีรับสั่งให้นำเขาเข้ามาในพระราชวัง พระเจ้าเซจงพระราชทานโอกาศให้เขาได้แสดงความสามารถของเขา เขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ แท่นพิมพ์เหล็ก และนาฬิกาน้ำ ติดตามได้ในซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong Sil

Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Jang Yeong Sil – จางยองชิล – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย