ซีรีย์เกาหลี

เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย

เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 20
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 28
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 30
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย - ตอนที่ 50 จบ
เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย

เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย

ละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องลัทธิและความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องราวในรัชสมัยราชวงศ์โครยอ จนถึงโครยอล่มสลายและเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคจักรวรรดิโชซอน และบุคคลที่สำคัญที่ร่วมก่อตั้งโชซอน
องค์ชายอีบังวอน(ยูอาอิน) หรือพระเจ้าแทจง พระราชาองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซอน อีบังวอนเป็นผู้ช่วยพระบิดา(พระเจ้าแทโจ)หรือ นายพลอีซองกเยก่อตั้งราชวงศ์ และชองโดจอน(คิมมยองมิน) ผู้ช่วยของพระราชาแทโจ(ชอนโฮจิน)และกว่าที่อีบังวอนจะได้ครองบัลลังและได้อำนาจมาอยู่ในมือเขาต้องเข่นฆ่าฟาดฟันผู้คนและผ่านเรื่องราวมามากมายเช่นไรบ้าง

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button