เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย

เกาหลี - Six Flying Dragons - บรรยายไทย

เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย

ละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องลัทธิและความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องราวในรัชสมัยราชวงศ์โครยอ จนถึงโครยอล่มสลายและเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคจักรวรรดิโชซอน และบุคคลที่สำคัญที่ร่วมก่อตั้งโชซอน
องค์ชายอีบังวอน(ยูอาอิน) หรือพระเจ้าแทจง พระราชาองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซอน อีบังวอนเป็นผู้ช่วยพระบิดา(พระเจ้าแทโจ)หรือ นายพลอีซองกเยก่อตั้งราชวงศ์ และชองโดจอน(คิมมยองมิน) ผู้ช่วยของพระราชาแทโจ(ชอนโฮจิน)และกว่าที่อีบังวอนจะได้ครองบัลลังและได้อำนาจมาอยู่ในมือเขาต้องเข่นฆ่าฟาดฟันผู้คนและผ่านเรื่องราวมามากมายเช่นไรบ้าง

เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ - ไฟล์เสีย
เกาหลี – Six Flying Dragons – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ หนังออนไลน์ tv series club