บาคาร่า

Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย

Majisuka High School 4 - มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 - บรรยายไทย

Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย

นักเรียนใหม่ที่ย้ายมาจาก คาโกชิมะ เป้าหมายของเธอคือการเป็นจุดสูงสุดให้ได้ !
(ย้ายมาโรงเรียน มาจิโจว ปี 2)

Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ - ไฟล์เสีย
Majisuka High School 4 – มาจึสิกะ โรงเรียนหญิงแกร่ง 4 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 ตอนจบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย