บาคาร่า

Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย

Pied Piper - ไพเพอร์ยอดนักเจรจา - บรรยายไทย

Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย

เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี Pied Piper
Pied Piper เป็นทีมด้านเจรจาที่มีความเชี่ยวชาญในการคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดที่เลวร้าย ที่ต้องสื่อสารเจรจาต่อรอง โดยได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พวกเขาจัดการกับคดีทุกประเภทตั้งแต่ คดีฆ่าตัวตาย สถานการณ์ตัวประกันกรณีการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือแม้กระทั่งสงคราม พวกเขาทำงานด้วยคำพูดสื่อสารไม่มีอาวุธเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง

Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Pied Piper – ไพเพอร์ยอดนักเจรจา – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย