Girls Love Story – บรรยายไทย

Girls Love Story - บรรยายไทย

Girls Love Story – บรรยายไทย

เรื่องของผู้หญิง 4 คน ที่พร้อมจะพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเธอขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะย้ายเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับแฟนของพวกเธอ แต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียว คือพวกเธอทุกคนมีเดทกับผู้ชายคนเดียวกัน และเมื่อถึงวันที่พวกเธอต้องย้ายเข้ามา ผู้ชายคนนั้นก็ได้หายหัวไป.
เชิญพบกับ ยูซึงอ๊ก (Yoo Seung-ok) : สาวฮ๊อตแต่อ่อนหวาน , เยจองฮวา (Ye Jung-hwa) : สาวเซ็กซี่ผู้ชื่นชอบการกิน,ฮันอึนซอ (Han Eun-seo) : สาวไร้เดียงสาผู้นิยมการดื่ม, และ โอโชฮี (Oh Cho-hee) : สาวจิตใจดีแต่ชอบร้องไห้เหมือนเด็กๆ , เหล่าสี่ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายที่มีชีวิตชีวาที่จะพากันกลับมาแก้แค้น ผู้ชายที่มาขโมยเงิน และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อเพศตรงข้ามของพวกเธอไป

Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ - ไฟล์เสีย
Girls Love Story – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย