The Great Seducer – บรรยายไทย

The Great Seducer - บรรยายไทย

The Great Seducer – บรรยายไทย

ดัดแปลงมาจากนวนิยายฝรั่งเศสเรื่อง Les Liaisons dangereuses ของ Pierre Choderlos de Laclos เรื่องราวของชายหนุ่มที่ร่ำรวยและหญิงสาวในวัยยี่สิบที่ค้นพบรักแท้ ขณะเล่นเกมส์รักอันตราย ควอนชิ (รับบทโดย อูโดฮยอน) เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อเล่นเกมส์รักอันตราย เขาหลอกล่อ อึนแทฮี (รับบทโดย จอย) หญิงสาวอายุ 20 ที่เชื่อว่าความรักและความสงสารจะเปลี่ยนใจคนได้ หลังจากที่อึนแทฮีได้เจอกับควอนชิ มุมมองด้านความรักของเธอก็เปลี่ยนแปลงไป

The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Great Seducer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย