Girls Generation 1979 – บรรยายไทย

Girls  Generation 1979 - บรรยายไทย

Girls Generation 1979 – บรรยายไทย

เรื่องราวในเมืองแดกู ทางใต้ของประเทศเกาหลี ในช่วงปี 1970 อีจองฮี อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปลายปีที่ 2 เธอมีบุคลิกที่สดใสและเป็นลูกสาวคนที่สองของครอบครัวที่ทำงานโรงงานของเล่น เธอและเพื่อนของเธอกับมิตรภาพที่ต้องก้าวผ่านในช่วงของวัยรุ่น

Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Girls Generation 1979 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
ซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ ซีรี่ย์ฝรั่ง tv series club