บาคาร่า

Page Turner – บรรยายไทย

Page Turner - บรรยายไทย

Page Turner – บรรยายไทย

ยูซึล (Kim So-Hyun) เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศิลปะ เธอเป็นนักเปียโนที่มีความสามารถและได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ แต่เธอถูกแม่ผลักดันให้เธอเป็นนักเปียโนตั้งแต่เด็ก วันหนึ่งยูซึล เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะทำให้เธอไม่สามารถเล่นเปียโนได้อีก ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนชาซิค และคู่แข่งอย่าง จินมอก ทำให้ยูซึลได้เริ่มต้นชัวิตใหม่อีกครั้ง

Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 จบ - ไฟล์เสีย
Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Page Turner – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย