ซีรีย์เกาหลี

My Golden Life – บรรยายไทย

My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 1
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 13
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 5
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 11
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 4
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 3
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 2
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 10
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 9
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 7
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 17
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 12
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 15
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 6
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 8
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 16
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 14
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 21
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 18
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 19
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 20 (ตอนจบ)
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 24
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 25
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 23
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 22
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - 2018-10-30-ตอนที่ 28
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 36
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 35
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 42
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 39
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 37
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 26
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 27
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 40
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 33
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 34
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 32
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 29
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 38
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 41
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - 2018-11-01-ตอนที่ 30
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 43
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 31
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 44
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 45
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 48
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 49
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 46
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 47
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 52 (ตอนจบ)
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 50
Video thumbnail
My Golden Life - บรรยายไทย - ตอนที่ 51
My Golden Life - บรรยายไทย

My Golden Life – บรรยายไทย

My Golden Life โซจีอัน สาวที่มาจากครอบครัวเคยมีฐานะมาก่อนแต่ล้มละลาย ทำให้สถานการณ์บังคับให้เธอเป็นคนเลี้ยงครอบครัว ตอนนี้เธอทำงานเป็นพนักงานว่าจ้างตามสัญญา เธอต้องเก็บซ่อนความกดดันและอารมณ์ต่าง ๆ ไว้ในใจ เรื่องราวที่ดำเนินไปในทิศทางที่เธอจะหาความหมายของการใช้ชีวิตอย่างไร

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button