บาคาร่า

Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4

Liao Zhai 4 - โปเยโปโลเย ภาค 4

Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4

หยางอี๋เว่ย กลับมาจากการไปรบ เขาได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่งในราคาถูก เพราะบ้านหลังนั้นเป็นที่เล่าลือว่ามีผีดุ ต่อมาอี๋เว่ยจึงได้รู้ว่าที่จริงแล้ว สองแม่ลูก เหลียนสั่ว และ เสี่ยวชง คือตัวการแกล้งหลอกผีเพราะต้องการหนีเจ้าหนี้ ทั้งสามตกลงแบ่งกันอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้ ต่อมา หลี่ต้ากุ้ย สามีที่สาบสูญของเหลียนสั่วกลับมาที่บ้านพร้อมพา จูเจิน สาวสวยที่เขาช่วยไว้กลับมาด้วย โดยไม่รู้ว่าจูเจินคือปีศาจแมงมุม เรื่องราววุ่นวายมากขึ้น เมื่ออี๋เว่ยรู้ความจริงว่าเหลียนสั่วตายเป็นผีไปนานแล้ว และในขณะนั้นก็มีหลวงจีนกำลังตามล่านางปีศาจแมงมุม ที่เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านของเขา อี๋เว่ยเกรงว่าหลวงจีนจะมาจับเหลียนสั่วไปด้วย ทางด้านหลี่ต้ากุ้ยเองก็พยายามจะเอาโฉนดบ้านมาขายด้วยความโลภ

Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 36 จบ - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 36 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Liao Zhai 4 – โปเยโปโลเย ภาค 4 – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย