บาคาร่า

38 Task Force – บรรยายไทย

38 Task Force - บรรยายไทย

38 Task Force – บรรยายไทย

เรื่องราวของหน่วยปรามปราบพิเศษที่ทำงานรวมกันระหว่างตำรวจและอาชญากร เพื่อจับคนเลว ซึ่งในเวลานี้เหล่าคนมีชื่อเสียงมีการทุจริตหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี ติดตามเรื่องราวและความสนุกนี้ได้ใน ซีรี่ย์เกาหลี 38 Task Force

38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
38 Task Force – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย