Age Of Youth – บรรยายไทย

Age Of Youth - บรรยายไทย

Age Of Youth – บรรยายไทย

ซีรี่ย์วัยรุ่นที่มีผู้หญิง 5 คนเป็นเพื่อนร่วมห้องอาศัยอยู่ในบ้างหลังคาเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันสักอย่าง แต่ละคนมีบุคลิกเอกลักษณ์ของตัวเอง สไตล์การเดท การคบผู้ชาย และความเชี่ยวชาญคนละด้าน กระทั่งการแก้ปัญหาชีวิตในแบบที่แตกต่างกันที่ผู้หญิงสมัยใหม่จัดการกับมัน ไม่ว่าจะเป็นการเดท การมีเพศสัมพันธ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างคน

Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Age Of Youth – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย