บาคาร่า

SoYoung

SoYoung

SoYoung

Zheng Wei (played by Chen Yao) follows her childhood sweetheart Lin Jing (Zhang Dan Feng) to college, only to have her heart broken when she learns that he went to study abroad without a notice. She then meets and falls for architecture student, Chen Xiao Zheng (Yang Le). Zhang Wei's hope for love blooms again until upon graduation, Xiao Zheng leaves her behind and chooses to go abroad to pursue his career. Years pass and both Lin Jing and Xiao Zheng return, hoping to reconcile with Zhang Wei. Whom will she choose the second time around? So Young is an upcoming Drama adaption of the 2013 Chinese hit movie of the same title.

SoYoung – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
SoYoung – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย