ซีรีย์เกาหลี

Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 1
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 1
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 2
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 3
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 4
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 5
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 6
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 7
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 8
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 9
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 10
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 11
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 12
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 13
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 14
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 15
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 16
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 17
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 18
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 19
Video thumbnail
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด - ตอนที่ 20 จบ
Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

ซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจจากหนังสือ “Mirror of Eastern Medicine
(Dongui Bogam)” เป็นหนังสือทางการแพทย์โบราณของราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นหนังสือ
ที่ตีพิมพ์ในช่วงราชวงศ์โชซอน ที่รวบรวมโดยหมอที่ชื่อว่าโฮจุนแพทย์หลวงที่เปลี่ยนชะตาเจ้าหญิงต้องคำสาปเมื่อพระมเหสีชิม (รับบทโดยจางฮีจิน) ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้พระนาง
จึงให้หมอผีที่ชื่อฮงจู (รับบทโดยยัมจองอา) ใช้มนต์ดำทำให้ทรงตั้งครรภ์ พระมเหสีชิม
ให้กำเนิดทารกแฝดชายหญิงโดยพระโอรสมีพระนามว่าองค์ชายฮเว (ยอโฮฮยอน) และ
พระธิดามีพระนามว่าองค์หญิงซอรี (คิมแชรน)มนต์ดำนั้นทำให้องค์หญิงนั้นต้องคำสาปจน
พระมารดาต้องทิ้งองค์หญิงให้ตายไป แต่บิดาของพุงยอน (กวักชียัง) ช่วยนางไว้ทำให้
พุงยองเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวขององค์หญิงแต่ซอรีต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ และเติบโตขึ้นเป็นแม่มดในขณะที่เธอพยายามที่จะหาวิธีถอนคำสาปร้ายในชีวิตของเธอซอรีตามหา
หมอหลวงที่ชื่อโอจุน (ยุนชียุน) เขาจะแก้ไขคำสาปและเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวิตของเธอได้หรือไม่

หมวดหมู่
ซีรีย์เกาหลี
Back to top button