Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

Mirror of the Witch - คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด

ซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่สร้างมาจากแรงบันดาลใจจากหนังสือ “Mirror of Eastern Medicine
(Dongui Bogam)” เป็นหนังสือทางการแพทย์โบราณของราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นหนังสือ
ที่ตีพิมพ์ในช่วงราชวงศ์โชซอน ที่รวบรวมโดยหมอที่ชื่อว่าโฮจุนแพทย์หลวงที่เปลี่ยนชะตาเจ้าหญิงต้องคำสาปเมื่อพระมเหสีชิม (รับบทโดยจางฮีจิน) ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้พระนาง
จึงให้หมอผีที่ชื่อฮงจู (รับบทโดยยัมจองอา) ใช้มนต์ดำทำให้ทรงตั้งครรภ์ พระมเหสีชิม
ให้กำเนิดทารกแฝดชายหญิงโดยพระโอรสมีพระนามว่าองค์ชายฮเว (ยอโฮฮยอน) และ
พระธิดามีพระนามว่าองค์หญิงซอรี (คิมแชรน)มนต์ดำนั้นทำให้องค์หญิงนั้นต้องคำสาปจน
พระมารดาต้องทิ้งองค์หญิงให้ตายไป แต่บิดาของพุงยอน (กวักชียัง) ช่วยนางไว้ทำให้
พุงยองเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวขององค์หญิงแต่ซอรีต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ และเติบโตขึ้นเป็นแม่มดในขณะที่เธอพยายามที่จะหาวิธีถอนคำสาปร้ายในชีวิตของเธอซอรีตามหา
หมอหลวงที่ชื่อโอจุน (ยุนชียุน) เขาจะแก้ไขคำสาปและเปลี่ยนแปลง
ชะตาชีวิตของเธอได้หรือไม่

Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Mirror of the Witch – คำสาปรัก เจ้าหญิงแม่มด – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ หนังออนไลน์ tv series club