Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ

Palace - เจาะเวลาตามหาหัวใจ

Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ

จากหญิงสาวธรรมดา ทะลุเวลากลับกลายเป็น ยอดหญิงแห่งวัง หลังจากที่องค์ชาย 8 และฉิงชวนได้ทะลุมิติกลับมาใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน พวกเขาได้แต่งงานอยู่กินฉันท์สามีภรรยา ฉิงชวนได้เป็นนักเขียนบทละครและดาราชื่อดัง โชคชะตาฟ้าลิขิตให้ฉิงชวนได้พบเจอกับ เหลียนเอ๋อร์ ดาราสาวตัวประกอบ ฉิงชวนได้มอบหมายให้เหลียนเอ๋อร์ รับบทเป็นนางเอกในละครเรื่องนี้เนื้อหาในบทละครได้มีการดำเนินเดินเรื่องอยู่ในช่วงยุคสมัยราชวงศ์ชิงภายใต้การปกครองของฮ่องเต้หย่งเจิ้ง

Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 35 จบ - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 35 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Palace – เจาะเวลาตามหาหัวใจ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย